CO2-prestatieladder 2023

Ook dit jaar zijn we weer druk bezig met de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat we ondertussen onze CO2 footprint over het jaar 2022 hebben kunnen opstellen. In deze nieuwsbrief willen we jullie graag inlichten over de voortgang van de CO2-prestatieladder en het inzicht geven over onze CO2 footprint.

Verbruik en footprint 2022

Na het bij elkaar zoeken en doorrekenen van ons totale verbruik omtrent energie en brandstof hebben we dit omgerekend naar ton CO2. Het gaat hierbij om een totaal van 41,46 ton aan CO2. Dit is de hoeveelheid CO2 die wij met onze werkzaamheden in 2022 hebben uitgestoten. Hierbij is het grootste gedeelte afkomstig uit de verbruik van brandstof. Het gaat hierbij namelijk om 8.112 liter diesel, of 26,41 ton aan CO2 uitstoot. Verder wordt er 11.726 KWh, of 53,47 ton CO2  aan elektra besteedt.


Voor meer informatie kunt het Emissie Inventaris van Biogas Holland Holding B.V. via deze link lezen.

Reductiedoelstellingen 2023

 Voor het jaar 2023 hebben wij een aantal reductiedoelstellingen opgesteld. Hierbij gaat het om een reductie over heel 2023 van 2% CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2022.

 Deze reductie wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid CO2. Op die manier kan er een vrij eerlijke vergelijking gemaakt worden.

Zoals het er nu voor staat zijn we voor 2023 op de goede weg om ons voorgestelde reductiedoel te behalen.

Maatregelen

 Het afgelopen jaar hebben we verschillende maatregelen opgesteld en uitgevoerd. Door het uitvoeren bijhouden van deze maatregelen kunnen we onze reductiedoelstelling halen.

Een deel van deze maatregelen zijn het afgelopen half jaar al uitgevoerd hierbij gaat het om:

  • Bewustwording onder ons personeel verhogen
  • Het aanschaffen van nieuwe en zuinigere voertuigen
  • Het regelmatig controleren van bandenspanning

Voor het komende half jaar staan er nog een aantal maatregelen op de planning, tevens is het van belang om de reeds uitgevoerde maatregelen bij te houden.

De volgende maatregelen zullen nog uitgevoerd worden of zullen worden voortgezet:

  • Overstappen op groene stroom
  • Geen lichten onnodig laten branden door middel van bewegingssensoren
Mocht u meer willen weten kunt u het Energie Actieplan van Biogas Holland Holding B.V. 2023 via deze link lezen.