Voorwaarden

Bent u benieuwd naar onze voorwaarden? Hieronder kunt u meer lezen over de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Natuurlijk kunt u, wanneer u nog vragen heeft, altijd contact met ons opnemen. 

Algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat het voor zowel de klant als ons duidelijk is welke rechten en plichten er tussen ons bestaan. In deze schriftelijk vastgelegd bepaling vindt u alles over aansprakelijkheid, de manier van betalen of hoe u een klacht kan indienen. De algemene voorwaarden kunt u lezen via onderstaande link. 

Algemene voorwaarden Biogas Holland B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zorgen ervoor dat er duidelijkheid ontstaat tussen ons en de klant. Duidelijke voorwaarden zorgen voor minder vragen en onderhandelingen voor beide partijen. De algemene inkoopvoorwaarden zijn te lezen via onderstaande link. 

Algemene inkoopvoorwaarden Biogas Holland B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden Biogas Holland Service B.V.