Verbruik en footprint 2022

Ook dit jaar zijn we weer druk bezig met de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat we ondertussen onze CO2 footprint over het jaar 2022 hebben kunnen opstellen. We willen jullie graag inlichten over de voortgang van de CO2-prestatieladder en het inzicht geven over onze CO2 footprint. 

Na het bij elkaar zoeken en doorrekenen van ons totale verbruik omtrent energie en brandstof hebben we dit omgerekend naar ton CO2. Het gaat hierbij om 44,44 ton aan CO2 uitstoot. Dit is de hoeveelheid CO2 die wij met onze werkzaamheden in 2022 hebben uitgestoten. Hierbij is het grootste gedeelte afkomstig uit de verbruik van brandstof. Het gaat hierbij namelijk om 8.173 liter diesel, of 26,61 ton aan CO2 uitstoot. Verder werd er 11.726 KWh, of 5,35 ton CO2 aan elektra besteedt. Tot slot is er 12.48 ton gerekend voor de benzinevergoeding die wij aan ons personeel verstrekken.

Voor conversiefactoren zie: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ Gecontroleerd op 5-6-2023.

Voor meer informatie kunt u ons Emissie Inventaris van 2022 downloaden als PDF via deze link.

Verbruik en footprint eerste helft van 2023

 

Inmiddels zijn de gegevens over de maanden januari tot en met juni ook verzameld. Tot zo ver is er een totaal van 23,31 ton CO2 verbruikt. Hierbij zien we een vergelijkbare verdeling van bronnen als in 2022. Zo is 12,28 ton hiervan afkomstig van het diesel verbruik. Er is 4,40 ton verbruikt aan elektra en er is 6,63 ton gerekend aan kilometervergoeding.

Voor conversiefactoren zie: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ Gecontroleerd op 5-10-2023.

 

Reductiedoelstellingen 2023

Voor het jaar 2023 hebben wij een aantal reductiedoelstellingen opgesteld. Hierbij gaat het om een reductie over heel 2023 van 2% CO2 uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2022.

Deze reductie wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid CO2. Op die manier kan er een vrij eerlijke vergelijking gemaakt worden.

Zoals het er nu voor staat zijn we voor 2023 op de goede weg om ons voorgestelde reductiedoel te behalen. 

Maatregelen

Het afgelopen jaar hebben we verschillende maatregelen opgesteld en uitgevoerd. Door het uitvoeren bijhouden van deze maatregelen kunnen we onze reductiedoelstelling halen.

Een deel van deze maatregelen zijn het afgelopen half jaar al uitgevoerd hierbij gaat het om:

  • Bewustwording onder ons personeel verhogen
  • Het aanschaffen van nieuwe en zuinigere voertuigen
  • Het regelmatig controleren van bandenspanning

Voor het komende half jaar staan er nog een aantal maatregelen op de planning, tevens is het van belang om de reeds uitgevoerde maatregelen bij te houden.

De volgende maatregelen zullen nog uitgevoerd worden of zullen worden voortgezet:

  • Overstappen op groene stroom
  • Geen lichten onnodig laten branden door middel van bewegingssensoren
 

Voor meer informatie kunt u ons Energie actieplan van 2023 downloaden als PDF via deze link. In oktober 2023 is dit plan bijgewerkt aan de hand van de gegevens van de eerste helft van het jaar 2023. Deze versie is te downloaden via deze link.

Keteninitiatieven

Voor onze keteninitiatieven nodigen wij u uit om een kijkje te nemen bij onze nieuwsartikelen. Daar vindt u vele projecten waarmee wij samen met andere partijen een bijdrage hebben geleverd aan de CO2 reductie.

Zo leest u in dit artikel over hoe Biogas Holland in samenwerking met 2G twee WKK’s gereviseerd hebben.