Vink en Biogas Holland; een unieke samenwerking!

In opdracht van Vink afvalverwerking te Barneveld heeft Biogas Holland een marktonderzoek uitgevoerd en de haalbaarheid bestudeerd van een stortgasbehandelingsunit met als doel een veilige en robuuste stortgasinstallatie. Tijdens het marktonderzoek zijn er regelmatig stortgasanalyses gemaakt door een specialistisch laboratorium. Met deze informatie over de zwavelwaterstof concentraties en de organische koolwaterstofverbindingen uit het vrijkomende stortgas zijn we op zoek gegaan naar de best beschikbare technologieën in de markt in combinatie met de TCO (Total Cost of Ownership).

Pre- Engineering

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek heeft Biogas Holland de pre-engineering uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de huidige veiligheidseisen ten aanzien van zowel emissie alsmede ook de ATEX regelgeving. Dit proces heeft plaatsgevonden met inbreng vanuit alle stakeholders bij dit project. De pre-engineering bestaat uit een ProccesFlowDiagram (PFD) waarbij een selectie is gemaakt van de toe te passen componenten en materialen. Essentieel bij het ontwerp is een optimale onttrekking van de stortplaats met als doel het voorkomen van stankoverlast voor de omgeving voor zowel de huidige als toekomstige situatie. Hier is invulling aan gegeven door het selecteren van hoogwaardige componenten welke dusdanig met elkaar verbonden zijn dat er ten alle tijden stortgas onttrokken kan worden. Samengevat zijn de volgende componenten opgenomen in het pre-engineeringspakket;

  • Onttrekkingsblower met voldoende capaciteit
  • Biologische ontzwaveling met voldoende capaciteit
  • Hoog temperatuur fakkelinstallatie met voldoende capaciteit
  • Actiefkoolfilters met voldoende capaciteit en optimale verblijftijd

Detail- Engineering

Bij de afronding van de pre-engineering is er in overleg met Vink Aannemingsmaatschappij en Vink Elektrotechnisch Installatiebureau nauw overlegd over de vervolgstappen van de engineering en de realisatie van het werk. Waarbij Biogas Holland de complete detail-engineering met 3D tekenwerk heeft verzorgt en Vink de werkvoorbereiding en uitvoering voor haar rekening genomen.

In deze unieke samenwerking zijn de krachten optimaal gebundeld op diverse vlakken zoals;

Inkoop, werkvoorbereiding, projectmanagement, uitvoering en realisatie.

Binnenkort volgt er meer nieuws over dit unieke stortgasproject bij Vink Barneveld.