Biogas Holland heeft onlangs van Hoogheemraadschap van Delfland een opdracht gekregen voor de levering van een WKK installatie met biogasconditionering.

Wilt u meer weten over dit project? 

 

Factory Acceptance Test van WKK 

Hoogheemraadschap van Delfland heeft onlangs een succesvolle FAT uitgevoerd op een nieuw te leveren WKK installatie voor AWZI (Afval Water Zuivering Installatie) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Biogas Holland heeft hiervoor het ontwerp en de bijbehorende engineering gerealiseerd in samenwerking met 2G Energietechniek.

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt transparant, klantgericht en innovatief. Delfland  blijft  zich  ontwikkelen  om  zijn taken  doelmatiger,  transparanter  en  duurzamer uit te oefenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil: Keuzes maken & kansen benutten. De samenwerking tussen het Hoogheemraadschap en Biogas Holland is hier een goed voorbeeld van.

Met de keuze voor deze oplossing van Biogas Holland voldoet het Hoogheemraadschap van Delfland aan de vigerende wettelijke emissie-eisen hierdoor is het beheer van de afvalwaterketen doelmatiger, transparanter en duurzamer geworden.

Voor dit project nam Biogas Holland naast de engineering ook de levering en montage voor haar rekening.  Samenwerking  en  innovatie  zijn speerpunten die tijdens dit project tot uiting zijn gekomen. Delfland wil duurzaamheid vormgeven samen met andere partijen binnen en buiten het beheergebied. Door van elkaar te leren kunnen Delfland en andere partijen  hun  effectiviteit  en  daarmee  hun  duurzaamheid vergroten.

De nieuwe Biogasinstallatie bestaat uit een hoog rendement WKK installatie met gasconditionering inclusief gasanalyser, gasdroger en H2S filter.

Duurzame ontwikkeling vraagt om innovatief denken en handelen.
Biogas Holland verzorgt de kennis die nodig is voor een veilige, duurzame en betrouwbare installatie voor nu en in de toekomst!