Op de RWZI Franeker is de complete biogasbenutting vernieuwd. Om de nieuwe biogas ketel en WKK van de juiste kwaliteit gas te voorzien heeft Biogas Holland een biogasbehandelingsinstallatie gebouwd in opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. op locatie van Wetterskip Fryslân te Franeker.

 

Behandelen en benutten

Op de RWZI Franeker wordt bij het behandelen van rioolslib biogas geproduceerd. Dit biogas wordt gebruikt om elektriciteit mee op te wekken en gebouwen en processen mee te verwarmen. De installaties (WKK en CV ketel) die het biogas benutten zijn vernieuwd. Met deze nieuwe, hoge rendement oplossingen is er tevens een verhoogde kwaliteit biogas nodig om machinebreuk en ongewenste uitstoot te voorkomen. Biogas Holland heeft voor deze specifieke situatie een biogas behandeling op maat gerealiseerd. Hiermee kan Wetterskip Fryslân zijn biogas ontdoen van zwavelwaterstof, siloxanen en vocht. Ook wordt middels een gasanalyse de kwaliteit continu bewaakt en zorgt de biogas behandeling met een blower voor de juiste druk ten aanzien van de afnemers.

Toekomst en veiligheid

Met een passend onderhoudscontract ontzorgt Biogas Holland Wetterskip Fryslân zodat de biogas behandeling ook in de toekomst is goede conditie blijft. Daarnaast is door het Wetterskip de wens uitgesproken om de installatie van Franeker met een methaancamera op gaslekkages te gaan controleren. Hiermee kan onnodig gasverlies tegen worden gegaan, wat tevens de emissie reduceert en veiligheid waarborgt.

Wij kijken terug op een prettige samenwerking met Eliquo en Wetterskip Fryslân. Biogas Holland is uw partner voor een veilige en betrouwbare installatie voor nu en in de toekomst!