Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta de gasbuffer, WKK, gasbehandeling en de gasfakkel vervangen in opdracht van ADS Groep. Door de uitgevoerde werkzaamheden is RWZI Zwolle onafhankelijk in energieverbruik en een energiefabriek geworden. 

Energiefabriek

Door sluiting van omliggende zuiveringen en aanvoer van externe afvalstoffen is de hoeveelheid te verwerken slib toegenomen. De installatie had niet de capaciteit om deze hoeveelheid slib te verwerken en is daarom uitgebreid en gemoderniseerd. De toename van slib en afvalstoffen in combinatie met een geoptimaliseerde verwerking resulteert in een toename aan biogasproductie. WDOD streeft naast optimale slibverwerking ook naar duurzame energieopwekking.

Door de optimalisatie en capaciteitsvergroting van de slibverwerking (ADS Groep) en de vernieuwing en modernisering van de biogas reiniging, opslag en benutting (Biogas Holland) heeft de RWZI van Zwolle de status energieneutraal ruim overgeschreden en mag het zich een heuse energiefabriek noemen.

Optimalisatiewerkzaamheden Biogas

Naast ondersteuning bij ontwerp, keuzes, engineering heeft Biogas Holland ook een aannemers rol vervuld. Biogas Holland is bij de vernieuwing verantwoordelijk voor leverantie en plaatsing van een gasopslag, een biogas drooginstallatie, een affakkelinstallatie, CV ketelinstallatie met warmte verdeelinrichting en tot slot een WKK installatie. Hiermee compenseert WDOD niet alleen eigen thermisch en elektrisch energie verbruik maar wordt er ook extra elektrisch energie voor ca. 1500 huishoudens opgewekt.

Samenwerking

Wij kijken tevreden terug op een prettige samenwerking met ADS Groep en Waterschap Drents Overijsselse Delta . We zijn trots op het resultaat dat we samen hebben neergezet! Wilt u weten wat Biogas Holland voor u kan betekenen? Neem een kijkje op onze website www.biogasholland.nl of neem contact op 0513-74 50 53.