Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Den Bosch van waterschap Aa en Maas, de engineering, levering, plaatsing en in bedrijfstelling van een nieuwe gashouder en condensput verzorgd in opdracht van de combinatie Besix-Hegeman en de biogasbehandeling in opdracht van Colsen. Dit innovatieve project is gericht op minimale energieverbruik en maximale opbrengst van biogas.

Uitbreiding en renovatie rioolwaterzuiveringsinstallatie

Waterschap Aa en Maas wil bij de renovatie van rioolwaterzuivering Den Bosch een energie- en grondstoffenfabriek maken. De waterlijn zuivert energieneutraal. Na de biogasreiniging wordt het biogas geleverd aan;

– Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch voor stoomopwekking

– Afvalstoffendienst voor CNG-brandstof voor de huisvuilwagens

– de WKK’s op locatie

Het waterschap speelt met de renovatie in op de steeds strengere Europese eisen voor de kwaliteit van het gezuiverde rioolwater. Bovendien wordt er door deze renovatie meer biogas uit het rioolwater gehaald.

Werkzaamheden Biogas Holland

Biogas Holland heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd voor het leveren en plaatsen van de nieuwe biogasinstallatie;

–         Engineering, design en construct

–         Levering en opstart biogasinstallatie

–         Dubbel membraan gashouder

–         Alle benodigde leidingwerk en afsluiters van de biogasreinigingsinstallatie

–         Blowers, koelmachine en warmtewisselaars

–         Actief koolfilters voor het verwijderen van siloxanen en H2S

–         Biogas distributiesysteem naar de verschillende verbruikers

–         Instrumenten en pneumatische regelkleppen

–         Biogas analyse systeem voor de meting van zuurstof en H2S

Inertiseren

Biogas Holland heeft in samenwerking met TAUW diverse werkplannen en TRA’s opgesteld conform de Arbowetgeving voor het inertiseren (zuurstofvrij maken) van o.a. de slibgistingstanks, de digestaat buffer en de gashouder. De gehele installatie is daarna door Biogas Holland inert gemaakt, zodat deze veilig in bedrijf genomen kon worden.

Wij kijken tevreden terug op een prettige samenwerking met BesixHegemanColsenTauw en waterschap Aa en Maas. We zijn trots op het resultaat dat we samen hebben neergezet! Wilt u weten wat Biogas Holland voor u kan betekenen? Neem een kijkje op onze website www.biogasholland.nl of neem contact op 0513-74 50 53.