Biogas Holland heeft een ontwikkelingsproject lopen met subsidie de VIA (Versneller Innovatie Ambities) voor het project ‘Compacte mobiele gasverbranding’.

Bij biogassystemen is een fakkelinstallatie een onmisbaar onderdeel. Bij overcapaciteit, storingen of onderhoud wordt het overschot aan biogas in deze fakkel verbrand. Dit voorkomt ongewenste drukverhogingen en uitstoot van emissies. Een fakkelinstallatie is daarom essentieel voor milieuveiligheid. Echter, deze fakkels zijn veelal hoge installaties met uitstoot van vlammen die specifiek voor bepaalde locaties worden opgebouwd. Op andere locaties zijn soms geen vaste fakkelinstallaties vereist, echter, in sommige situaties wel acuut noodzakelijk. Aanvrager wil een zeer compacte gasverbrander ontwikkelen die bovendien mobiel inzetbaar moet worden en plug & play kan worden ingezet.

Met dit project wil Biogas Holland B.V. het werkingsprincipe aantonen van een prototype mobiele gasverbrander met de volgende kenmerken:

  • Compacte unit in relatie tot optimale functionaliteit
  • Alle onderdelen in behuizing
  • Verbranding met behulp van een brander bed
  • Geen emissies van schadelijke stoffen door optimale menging en verbranding
  • Het kunnen behandelen van laag calorische restgassen

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

  • Onderzoek topologie en componenten en het uitvoeren van berekeningen
  • Engineering componenten op basis van onderzoekgegevens
  • Bouw experimenteel prototype
  • Testen en evalueren

Mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO