Het meten en beheersen van methaanemissies is een belangrijk probleem voor alle industrieën. Nationale en internationale verdragen vergen een snelle verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Naast de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s op industriële locaties, resulteert de uitstoot van methaan in een lagere winstgevendheid voor de industrie daarom is er een toenemende behoefte om methaanemissies van industrieën te detecteren, te bewaken en aan te pakken.

Gaslekkages zichtbaar maken

Met de methaancamera is het mogelijk om gaslekkages vast te stellen en in beeld te brengen. Het is mogelijk dat uw gasinstallatie lekt zonder dat u dit weet; een gaslek is met het blote oog niet te zien. Biogas Holland kan uw biogasinstallatie controleren met een methaancamera. Door deze vooruitstrevende camera krijgt u duidelijk en nauwkeurig de gaslekkages in beeld. Biogas Holland geeft naar aanleiding van het resultaat advies zodat u met deze input het probleem kunt verhelpen.

Inspectierapport met camerabeelden

Met de methaancamera hebben we wederom verschillende onderdelen per locatie gefilmd en gerapporteerd. Voor de opdrachtgever komt elke mogelijke lekkage in beeld. Er zijn diverse biogasinstallaties gecontroleerd denk hierbij aan; slibgisting tanks, slibbuffertanks, voor- en naindikker, gashouder, gasdroger, gasfilter, gasfakkel, condenspompput, leidingwerk met afsluiters en appendages en over-en onderdrukbeveiliging, etc.

Daarnaast zijn diverse stortplaatsen gecontroleerd met de methaancamera en zijn de stortgasinstallatie, afdichtingsconstructie met de folie, leidingwerk met appendages en het percolaatwater systeem geïnspecteerd.

Na de inspectie ontvangen de opdrachtgevers het inspectierapport welke beelden bevatten van gaslekkages met toelichting en uitleg. Daarna bespreken we gezamenlijk de resultaten.

Inspectie uitvoeren bij uw installatie?

Wilt u dat een deskundige van Biogas Holland langskomt bij uw biogasinstallatie neem dan contact op met Biogas Holland.