In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Biogas Holland het ontwerp gemaakt voor het aanpassen van het warmtesysteem van de RWZI Waalwijk. De bestaande gasmotor (WKK) en een aardgasketel moesten worden vervangen door twee ketels van 170kW die zowel op biogas alsook op aardgas kunnen functioneren. Daarnaast is de verouderde warmteverdeling in het hoofdgebouw vervangen en voorzien van moderne pompen en regelcircuits. Hiermee draait de warmtevoorziening hoofdzakelijk op biogas en wordt aardgas alleen nog als back-up ingezet.

 

Biogas Holland is uw partner voor een veilige en betrouwbare installatie voor nu en in de toekomst!