In opdracht van RWB heeft Biogas Holland een bijdrage geleverd aan de bouw van de energiefabriek op RWZI Sleeuwijk voor het Waterschap Rivierenland.

De energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas kwaliteit waarna het aan het aardgasnet kan worden geleverd.

 

Biogas Holland heeft voor dit project een gashouder, gasfakkelinstallatie en condensput geleverd. Het biogas dat in de gisting ontstaat door afbraak van slib wordt opgeslagen in de gashouder. Bij te veel biogasaanbod of een eventuele storing van de afnemers wordt een deel van het biogas afgefakkeld. In de condensput wordt het condens verzameld dat in de biogasleidingen ontstaat door condensatie. De bestaat uit watersloten en een pompsysteem, waarmee het condens veilig kan worden afgevoerd en het vrijkomen van gas wordt voorkomen.

 

Naast het opwekken van energie produceert de energiefabriek ook zo weinig mogelijk afvalstoffen. Het rioolslib wordt vergist en neemt hierdoor in het volume ongeveer voor de helft af. De Energiefabriek in Sleeuwijk levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Waterschap Rivierenland om energieneutraal te worden. Biogas Holland heeft een belangrijke bijdrage geleverd door het leveren van de benodigde installaties aan de Energiefabriek te Sleeuwijk. Biogas Holland Service verzorgt de service en het onderhoud van de geleverde installaties en onderdelen in de biogaslijn, zodat een correcte werking gewaarborgd wordt.

 

Biogas Holland is uw partner voor een veilige en betrouwbare installatie voor nu en in de toekomst!