Bij Biogas Holland BV houden wij ons altijd bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Onlangs hebben wij in opdracht van Eliquo Water & Energy BV een nieuwe biogasinstallatie voor de opslag en verwerking van biogas geplaatst. Wilt u meer weten over dit interessante project? Lees dan onderstaand artikel!

In opdracht van Eliquo Water & Energy BV

Medio 2015 is Biogas Holland BV in opdracht van het Barneveldse bedrijf Eliquo Water & Energy BV gestart met de engineering van een nieuwe biogasinstallatie voor de opslag en verwerking van biogas in Amersfoort. Voor dit project nam Biogas Holland BV naast de engineering ook het leveren en aanleggen van een nieuwe gashouder, gasfakkelinstallatie, biogasleidingwerk, analysesyteem én het veiligstellen voor in bedrijf nemen van de biogaslijn voor haar rekening.

Duurzame energie en kunstmest

Het Waterschap kan met de nieuwe biogasinstallatie alle biogas dat vrijkomt bij het zuiveren van rioolwater uit Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg centraal verwerken op de RWZI van Amersfoort. Het verwerken van rioolwater wordt gedaan door middel van thermische druk hydrolyse, een proces waarmee structuren van het zuiveringsslib onder hoge druk en temperatuur gekraakt worden. Hierdoor kan nog meer biogas uit het slib geproduceerd worden. De RWZI Amersfoort kan daardoor energie neutraal functioneren, wat ervoor zorgt dat er jaarlijks een overschot aan groene stroom geleverd kan worden die voldoende is om ca. 600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Daarnaast komen reststromen vrij die bijzonder rijk zijn aan nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Met de toepassing van moderne technologie zullen deze grondstoffen naar verwachting jaarlijks 900 ton hoogwaardige kunstmest opleveren. Dit product kan direct worden toegepast in de land- en tuinbouw en is in de EG geregistreerd als een meststof van de hoogste kwaliteit.

Een fijne samenwerking

Klimaatverandering, energieschaarste en demografische ontwikkelingen vragen elke keer weer om nieuwe oplossingen. Biogas Holland grijpt deze uitdaging aan: door innovatief te denken en te handelen zijn wij in staat elke keer weer met een geschikte oplossing te komen. Ook dit keer is dat weer gelukt: mede dankzij de goede samenwerking met Eliquo Water & Energy BV.