De afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein van Lamb Weston Meijer in Klooster Lidlum is omgebouwd tot een installatie met een anaerobe zuivering (UASB), een aerobe zuivering (NAS) systeem, een nabezinktank en biogasbehandeling (o.a. met BIDOX). In samenwerking met Coltrade BVhebben wij een overeenkomst gesloten voor de levering, plaatsing, inbedrijfname en service van een biogasfakkel (noodfakkel), biogaskoeler en een biogasblower.

Lamb Weston Meijer: aardappelproducten van hoge kwaliteit

Lamb Weston Meijer is één van ‘s werelds grootste bedrijven in diepgevroren aardappelproducten, appetizers en gedroogde aardappelvlokken. De onderneming hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Hun visie is dan ook niet voor niets: ”We willen een gezamenlijke waarde creëren in alles wat we doen. Op een duurzame en eerlijke manier.” Daarom hebben ze ervoor gekozen om hun afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein van Lamb Weston Meijer in Klooster Lidlum om te bouwen tot een anaerobe installatie door Coltrade BV.

Ombouw van een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie

De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Lamb Weston Meijer in Klooster Lidlum is omgebouwd tot een anaerobe zuivering (UASB) met een aerobe zuivering (NAS) systeem, een nabezinktank en een biogasbehandeling (met o.a. BIDOX).

Wij hebben met Coltrade BV een overeenkomst afgesloten voor de levering, plaatsing en inbedrijfname van de biogaskoeler, biogasblower en biogasfakkel (noodfakkel). De biogaskoeler condenseert waterdamp uit het biogas, zodat het biogas geschikt is voor transport naar een stoomketel. Met behulp van de biogasblower wordt het biogas op druk gebracht. Hiermee wordt het biogas naar de stoomketel geperst. Als het biogas niet wordt afgenomen door de stoomketel dan wordt het, voor de veiligheid, verbrandt in de biogasfakkel.

Veiligheid vinden wij belangrijk

Uiteraard hebben wij bij Biogas Holland BV rekening gehouden met de veiligheid. In de installatie is apparatuur opgenomen die voldoet aan de EG-richtlijn voor explosieveiligheid. Wij kijken terug op weer een geslaagd project!