In opdracht van ELIQUO Water & Energy BV heeft Biogas Holland B.V. voor Waterschap Scheldestromen een biogasbehandeling mogen realiseren op de riool waterzuivering van Willem Annapolder. De biogas behandeling volgt op een door Eliquo en Waterschap Scheldestromen zelf ontwikkelde biogas scrubber die het zwavelwaterstof (H2S) grotendeels verwijderd, zodat het toevoegen van waterijzer sterk gereduceerd kan worden. Daarna zorgt de biogasbehandeling er voor dat het biogas gereinigd wordt van rest zwavelwaterstof, siloxanen en water. Het gereinigde gas wordt omgezet in elektrische energie en warmte met behulp van een Warmte KrachtKoppeling

We hebben in hele goede samenwerking met Eliquo Water & Energy BV en Waterschap Scheldestromen dit project naar alle tevredenheid afgerond.