Audits

Biogas Holland heeft de externe audits onlangs weer glansrijk doorstaan. Biogas Holland voldoet hiermee aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement. Het ging hierbij specifiek om een controle en aanpassing van ISO 9001:2015 (certificaat voor kwaliteit) en VCA ** controle (het hoogste certificaat voor veiligheid). We kunnen met trots meedelen dat wij beide certificaten beschikbaar hebben voor onze werkprocessen met bijbehorende veiligheidsniveau.

ISO 9001:2015

Met een ISO certificaat zijn we verzekerd van constante kwaliteit. Biogas Holland was al gecertificeerd voor ISO 9001:2008 maar heeft nu ook het ISO 9001:2015 certificaat behaald, een vernieuwde aangepaste vorm van de ISO certificering. De ISO 9001 normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden

Met het behalen van het ISO 9001:2015 is aangetoond dat Biogas Holland in staat is in te spelen op de eisen en wensen van alle belanghebbenden. Dit is belangrijk voor onze opdrachtgevers, klanten, partners, onderaannemers, leveranciers en voor onszelf.

VCA**

Naast ISO is de VCA** certificering een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf. Met het VCA certificaat heeft Biogas Holland wederom aangetoond op een gestructureerde en veilige wijze de werkzaamheden te verrichten. Ook zegt het behalen van het certificaat dat we op gepaste wijze omgaan met de aanwezige risico’s op en rondom onze projecten en de invloed die wordt uitgeoefend op de omgeving.

Toekomst

Al met al zijn we trots dat de certificeringen worden verlengd. Dit is een mooie bevestiging dat we volledig aan de kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen! Naast de bedrijfscertificaten van Biogas Holland zijn ook nieuwe werknemers gasmeetkundig opgeleid.

Wij zien de certificeringen vooral als een grote stap richting een nog professionelere en klantgerichte organisatie. De komende jaren zullen wij hier dan ook enthousiast aan blijven werken.