Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

In opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. heeft Biogas Holland voor Wetterskip Fryslân een aanpassing in de biogaslijn bij RWZI Drachten uitgevoerd. Biogas Holland heeft door het uitvoeren van de werkzaamheden bijgedragen aan de optimalisatie van de slibverwerking met de bijbehorende processen.

Aanpassingen aan de (bio)gas installatie;

Biogas Holland heeft onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het vervangen van de bestaande inblaas compressor;
  • Het installeren van een biogasvoorbehandeling bestaande uit een gasdroger, koolfilter, blower en biogas analysesysteem;
  • Het inkoppelen van de biogasleiding van en naar de biogasvoorbehandeling;
  • Het verlengen van de bestaande biogas- en aardgasleiding in de kelder naar de nieuwe ketel en de nieuwe WKK;
  • Het gasvrij en zuurstofvrij maken van leidingen waar Biogas Holland aan heeft gewerkt (inertiseren).

Stijging biogasproductie

Door de aanpassing van de zuiveringsinstallatie wordt al het geproduceerde zuiveringsslib efficiënter vergist voor het naar de centrale ontwateringsinstallatie in Heerenveen kan worden afgevoerd.  In verband met mogelijke storingen/calamiteiten is het biogassysteem voorzien van een gasfakkel ten behoeve van het affakkelen van biogas.

Door de uitgevoerde aanpassingen is de biogasproductie gaan stijgen waardoor er meer elektriciteit wordt opgewekt en er meer warmte wordt geproduceerd dat onder meer voor opwarming van de slibgisting kan worden gebruikt.

Met deze aanpassingen voldoet het Wetterskip Fryslân bij RWZI Drachten weer aan de gestelde lozingseisen. Deze installatie kan de komende jaren weer zijn functie vervullen.

Samenwerking en innovatie zijn speerpunten die tijdens dit project tot uiting zijn gekomen. Ook dit keer is dat weer gelukt: mede dankzij de goede samenwerking met Eliquo Water & Energy BV en Wetterskip Fryslân. Wilt u meer weten over wat Biogas Holland voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.