0513-745053
nluk

Nieuws

Vacature : Project Leider / Project Manager

Wil jij als Project leider / Project Manager bouwen aan duurzame installaties waar procestechniek, werktuigbouwkunde, elektro- en besturingstechniek samenkomen. Wil je graag een dynamische en innovatie functie bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en je onderdeel bent van een team dat technisch uitdagende projecten realiseert dan heeft Biogas Holland de ideale baan voor jou!   Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar info@biogasholland.nl . Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Erik Tingen 06-839 918 18.  
Lees Meer


Vacature Coördinator / Werkvoorbereider Service en Onderhoud

Wil jij als Coördinator / Werkvoorbereider Service en Onderhoud zorg dragen voor de planning, voorbereiding en verwerking van de onderhouds- en storingswerkzaamheden bij onze vaste relaties? Je draagt bij aan een servicegerichte invulling van de onderhouds- en servicecontracten met onze zakelijke relaties. Het werken conform hoge kwaliteitsnormen en wettelijke standaarden zijn je op het lijf geschreven. Het rapporteren, registreren en monitoren zijn de administratieve taken die bij de functie horen. Kortom wil je een uitdagende functie met veel toekomst mogelijkheden? Dan heeft Biogas Holland de ideale baan voor jou!   Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar info@biogasholland.nl . Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Erik Tingen 06-839 918 18.  
Lees Meer


Gashouder en fakkel.png

RWZI Zwolle, energieneutraal en -leverancier aan 1500 huishoudens

Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta de gasbuffer, WKK, gasbehandeling en de gasfakkel vervangen in opdracht van ADS Groep . Door de uitgevoerde werkzaamheden is RWZI Zwolle onafhankelijk in energieverbruik en een energiefabriek geworden.  
Lees Meer


NEN EN ISO 9001 2015-1.jpg

Biogas Holland behaalt ISO 9001:2015 certificering en behoudt VCA **

Audits Biogas Holland heeft de externe audits onlangs weer glansrijk doorstaan. Biogas Holland voldoet hiermee aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement. Het ging hierbij specifiek om een controle en aanpassing van ISO 9001:2015 (certificaat voor kwaliteit) en VCA ** controle (het hoogste certificaat voor veiligheid). We kunnen met trots meedelen dat wij beide certificaten beschikbaar hebben voor onze werkprocessen met bijbehorende veiligheidsniveau.
Lees Meer


inspectie.png

Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Elk jaar miljoenen kuubs gas onbenut de lucht in   Vanaf heden is Gascamera Services dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. De nieuwste state-of-the-art ATEX camera die hiervoor wordt ingezet is uitgerust met een sensor die tot -200 graden Celsius wordt gekoeld. Hierdoor worden reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar gemaakt.  
Lees Meer


Nieuwbouw pand Drachten.jpg

Nieuwbouw Drachten

Biogas Holland verhuist naar Bedrijvenpark A7-Noord Drachten
Lees Meer


Den Bosch.JPG

Renovatie biogasinstallatie RWZI Den Bosch

Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Den Bosch van waterschap Aa en Maas, de engineering, levering, plaatsing en in bedrijfstelling van een nieuwe gashouder en condensput verzorgd in opdracht van de combinatie Besix-Hegeman en de biogasbehandeling in opdracht van Colsen. Dit innovatieve project is gericht op minimale energieverbruik en maximale opbrengst van biogas.
Lees Meer


Collage Tollebeek.jpg

Aanpassing en uitbreiding AWZI Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland heeft onlangs haar slibvergistingslijn uitgebreid. Daarbij wordt de conventionele vergistingstechniek aangevuld met een Ephyra installatie, waardoor een hoger vergistingsrendement behaald wordt. Ook zal voortaan niet alleen eigen slib, maar ook het slib van de AWZI Lelystad verwerkt gaan worden tot biogas. Dit biogas wordt verbrand in een hoog rendement warmtekrachtkoppeling (WKK) waarmee energie opgewekt wordt voor eigen gebruik. Biogas Holland heeft in opdracht van Aan de Stegge diverse installaties voor deze uitbreiding op AWZI Tollebeek gerealiseerd.
Lees Meer


Foto 1.jpg

Schoon biogas voor RWZI Franeker

Op de RWZI Franeker is de complete biogasbenutting vernieuwd. Om de nieuwe biogas ketel en WKK van de juiste kwaliteit gas te voorzien heeft Biogas Holland een biogasbehandelingsinstallatie gebouwd in opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. op locatie van Wetterskip Fryslân te Franeker.  
Lees Meer


nb 20170406_120613.jpg

Methaancamera inspecties

Het meten en beheersen van methaanemissies is een belangrijk probleem voor alle industrieën. Nationale en internationale verdragen vergen een snelle verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Naast de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico's op industriële locaties, resulteert de uitstoot van methaan in een lagere winstgevendheid voor de industrie daarom is er een toenemende behoefte om methaanemissies van industrieën te detecteren, te bewaken en aan te pakken.
Lees Meer


Fakkel Vink.jpg

Nieuwe fakkelinstallatie voor Vink afvalverwerking

Voor de nieuwe stortgasfakkelinstallatie van Vink heeft Biogas Holland in samenwerking met Hofstetter Gastechnik AG gekozen voor een klant specifiek fakkelontwerp. De fakkelinstallatie is een gesloten fakkel, dus zonder zichtbare vlam, conform de SCIOS richtlijnen met hoog temperatuur. Hofstetter Gastechnik AG uit Zwitserland is marktleider op het gebied van brandertechnologie en is meer dan 40 jaar actief in de stortgas- en biogasmarkt.
Lees Meer


Tussentijdsoverzicht.jpg

Vink en Biogas Holland; een unieke samenwerking!

In opdracht van Vink afvalverwerking te Barneveld heeft Biogas Holland een marktonderzoek uitgevoerd en de haalbaarheid bestudeerd van een stortgasbehandelingsunit met als doel een veilige en robuuste stortgasinstallatie. Tijdens het marktonderzoek zijn er regelmatig stortgasanalyses gemaakt door een specialistisch laboratorium. Met deze informatie over de zwavelwaterstof concentraties en de organische koolwaterstofverbindingen uit het vrijkomende stortgas zijn we op zoek gegaan naar de best beschikbare technologieën in de markt in combinatie met de TCO (Total Cost of Ownership).
Lees Meer


Installatie Biogas Holland.jpg

Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

In opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. heeft Biogas Holland voor Wetterskip Fryslân een aanpassing in de biogaslijn bij RWZI Drachten uitgevoerd. Biogas Holland heeft door het uitvoeren van de werkzaamheden bijgedragen aan de optimalisatie van de slibverwerking met de bijbehorende processen.
Lees Meer


Biogas conditionering.jpg

Nieuwe Warmte Kracht Koppeling en biogasconditionering voor Waterschap Vallei en Veluwe

Biogas Holland heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) geleverd en geïnstalleerd op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Harderwijk. Tevens is er een installatie ontworpen en geleverd die het vervuilde biogas op de gewenste kwaliteit brengt. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder!
Lees Meer


Bordes.jpg

Nieuwe biogasinstallatie voor AWZI Velsen

In opdracht van GMB heeft Biogas Holland een nieuwe biogasinstallatie op AWZI Velsen gerealiseerd. Onlangs is deze installatie succesvol in bedrijf genomen door Hoogheemraadschap van Rijnland en middels een gascamera detectie gasdicht verklaard. Het project is gerealiseerd in bouwteam met hoofdaannemer GMB Civiel, Unica Installatietechniek en Royal HaskoningDHV. Wilt u meer weten, lees dan verder..
Lees Meer


WKK installatie.JPG

Succesvolle SAT en Prestatietest WKK op RWZI Harderwijk

Onlangs heeft Biogas Holland voor Waterschap Vallei en Veluwe een Warmte Kracht Koppeling (WKK) succesvol vervangen door een nieuwe hoog rendement WKK. Voor de oplevering van dit project is een goedgekeurde SAT (Site Acceptatie Test) en Prestatietest uitgevoerd. Bij deze SAT is onafhankelijk zeker gesteld dat de installatie correct functioneert en presteert volgens de vigerende vergunningseisen. Wilt u meer weten, lees dan verder…
Lees Meer


Vacature: Project Engineer / Werkvoorbereider

Wil jij als Project Engineer / Werkvoorbereider vanaf ontwerp/tender tot aan uitvoering en realisatie betrokken zijn bij een project en is coördineren, leiding geven en organiseren jou op het lijf geschreven? Dan heeft Biogas Holland de ideale baan voor jou! Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar info@biogasholland.nl . Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Erik Tingen 06-839 918 18.   Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
Lees Meer


IMG_20160504_090236016.jpg

Biogas Holland levert en installeert condensput en condensleidingen RWZI Burgum

Voor het reduceren van risico's heeft Wetterskip Fryslân Biogas Holland opdracht gegeven om een centrale condens afvoervoorziening te realiseren. Biogas Holland heeft op RWZI Burgum een condensput en condensleidingen geïnstalleerd.
Lees Meer


VCA audit (002).jpg

Biogas Holland behaalt ISO en VCA** Certificaten

Certificaten Biogas Holland is gecertificeerd voor het NEN-EN-ISO 9001 en VCA** certificaat. Met het behalen van deze certificaten legt Biogas Holland de nadruk op kwaliteit en veiligheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en klanttevredenheid.
Lees Meer


20160719_134605.jpg

Biogas Holland levert nieuwe biogasfakkelinstallatie aan Waterschap Vallei en Veluwe

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Biogas Holland op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Elburg een nieuwe gasfakkelinstallatie geleverd. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder!
Lees Meer


20160726_092302.jpg

Biogas Holland verzorgt zuurstofvrij verklaring AWZI Velsen

Onlangs heeft Hoogheemraadschap van Rijnland haar biogasinstallatie van AWZI Velsen succesvol geinertiseerd. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder!
Lees Meer


biogas lekkage.png

Wij komen met dé oplossing voor gaslekken

Vaak lekt uw biogasinstallatie zonder dat u dit weet: een gaslek is met het blote oog niet te zien. Dit kan zorgen voor veel narigheid. Lekkend gas is natuurlijk gevaarlijk, maar het zorgt daarnaast ook nog eens voor hogere kosten door het gasverlies. Gelukkig kunt u hier nu iets aan doen: Biogas Holland introduceert de gascamera!
Lees Meer


FullSizeRender.jpg

Afstudeerders bij Biogas Holland

In februari dit jaar kwamen er twee studenten van de Hanzehogeschool in Groningen bij ons afstuderen. Wilt u meer weten over de onderzoeken die zij uitgevoerd hebben? En hoe zij hun afstudeerperiode bij ons ervaren hebben? Lees hier meer!
Lees Meer


IMG_20160419_110611272.jpg

Een anaerobe afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Lamb Weston Meijer

De afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein van Lamb Weston Meijer in Klooster Lidlum is omgebouwd tot een installatie met een anaerobe zuivering (UASB), een aerobe zuivering (NAS) systeem, een nabezinktank en biogasbehandeling (o.a. met BIDOX). In samenwerking met Coltrade BV hebben wij een overeenkomst gesloten voor de levering, plaatsing, inbedrijfname en service van een biogasfakkel (noodfakkel), biogaskoeler en een biogasblower.
Lees Meer


20151008_140515.jpg

Biogasinstallatie voor Westfort Vleesproducten

Biogas Holland BV heeft in samenwerking met MTI Engineering de engineering en het technisch ontwerp voor de biogaslijn van Westfort Vleesproducten gemaakt. Vervolgens werden we ook door betrokkenen gevraagd voor de realisatie van deze biogasinstallatie. Wilt u meer weten over dit interessante project? Lees dan onderstaand artikel!
Lees Meer


20151217_112122.jpg

Succesvolle oplevering WKK-installatie Hoogheemraadschap Delfland

We zijn trots bij Biogas Holland BV: in februari van dit jaar kregen we de handtekening voor de oplevering van de nieuwe WKK-installatie voor het Hoogheemraadschap van Delfland! Meer weten? Lees dan snel verder!  
Lees Meer


IMG_20160212_142015537_HDR.jpg

Een nieuwe biogasinstallatie voor Amersfoort

Bij Biogas Holland BV houden wij ons altijd bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Onlangs hebben wij in opdracht van Eliquo Water & Energy BV een nieuwe biogasinstallatie voor de opslag en verwerking van biogas geplaatst. Wilt u meer weten over dit interessante project? Lees dan onderstaand artikel!
Lees Meer


IMG_20151002_112742292_HDR.jpg

Succesvolle FAT voor levering WKK

Biogas Holland heeft onlangs van Hoogheemraadschap van Delfland een opdracht gekregen voor de levering van een WKK installatie met biogasconditionering. Wilt u meer weten over dit project?   
Lees Meer


20151014_133851.jpg

Nieuwe Biogasinstallatie voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Biogas Holland heeft onlangs voor opdrachtgever Heijmans de Biogasinstallatie van AWZI Leiden Zuid West gerealiseerd. Wilt u meer weten over dit project?   
Lees Meer


kraan.jpg

Project Omrin De Wierde

Biogas Holland heeft onlangs voor opdrachtgever Omrin de uitbreiding van een stortgasonttrekkingssysteem op stortplaats De Wierde gerealiseerd. Wilt u meer weten over dit project? 
Lees Meer


Skinkeskans.jpg

Project Skinkeskans

De stortgasinstallatie op de Skinkeskans was nodig aan vervanging toe. Biogas Holland kwam na een selectie als winnende partij uit de bus. Dit zorgde ervoor dat wij de nieuwe stortgasinstallatie mochten leveren aan de Provincie Fryslân en een gasdrooginstallatie aan de DDE. Een prachtig project! Benieuwd naar dit project? Lees dan verder!
Lees Meer


Top