Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Elk jaar miljoenen kuubs gas onbenut de lucht in Vanaf heden is Gascamera Services dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. De nieuwste state-of-the-art ATEX camera die hiervoor wordt ingezet is uitgerust met een sensor die tot -200 graden Celsius wordt gekoeld. Hierdoor worden reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar gemaakt. Gascamera Services voert…

Renovatie biogasinstallatie RWZI Den Bosch

Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Den Bosch van waterschap Aa en Maas, de engineering, levering, plaatsing en in bedrijfstelling van een nieuwe gashouder en condensput verzorgd in opdracht van de combinatie Besix-Hegeman en de biogasbehandeling in opdracht van Colsen. Dit innovatieve project is gericht op minimale energieverbruik en maximale opbrengst van biogas. Uitbreiding…

Aanpassing en uitbreiding AWZI Tollebeek

Waterschap Zuiderzeeland heeft onlangs haar slibvergistingslijn uitgebreid. Daarbij wordt de conventionele vergistingstechniek aangevuld met een Ephyra installatie, waardoor een hoger vergistingsrendement behaald wordt. Ook zal voortaan niet alleen eigen slib, maar ook het slib van de AWZI Lelystad verwerkt gaan worden tot biogas. Dit biogas wordt verbrand in een hoog rendement warmtekrachtkoppeling (WKK) waarmee energie opgewekt…

Schoon biogas voor RWZI Franeker

Op de RWZI Franeker is de complete biogasbenutting vernieuwd. Om de nieuwe biogas ketel en WKK van de juiste kwaliteit gas te voorzien heeft Biogas Holland een biogasbehandelingsinstallatie gebouwd in opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. op locatie van Wetterskip Fryslân te Franeker.   Behandelen en benutten Op de RWZI Franeker wordt bij het behandelen van rioolslib…

Methaancamera inspecties

Het meten en beheersen van methaanemissies is een belangrijk probleem voor alle industrieën. Nationale en internationale verdragen vergen een snelle verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Naast de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s op industriële locaties, resulteert de uitstoot van methaan in een lagere winstgevendheid voor de industrie daarom is er een toenemende behoefte om methaanemissies…

Nieuwe fakkelinstallatie voor Vink afvalverwerking

Voor de nieuwe stortgasfakkelinstallatie van Vink heeft Biogas Holland in samenwerking met Hofstetter Gastechnik AG gekozen voor een klant specifiek fakkelontwerp. De fakkelinstallatie is een gesloten fakkel, dus zonder zichtbare vlam, conform de SCIOS richtlijnen met hoog temperatuur. Hofstetter Gastechnik AG uit Zwitserland is marktleider op het gebied van brandertechnologie en is meer dan 40 jaar actief in de stortgas-…

Vink en Biogas Holland; een unieke samenwerking!

In opdracht van Vink afvalverwerking te Barneveld heeft Biogas Holland een marktonderzoek uitgevoerd en de haalbaarheid bestudeerd van een stortgasbehandelingsunit met als doel een veilige en robuuste stortgasinstallatie. Tijdens het marktonderzoek zijn er regelmatig stortgasanalyses gemaakt door een specialistisch laboratorium. Met deze informatie over de zwavelwaterstof concentraties en de organische koolwaterstofverbindingen uit het vrijkomende stortgas zijn…

Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

In opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. heeft Biogas Holland voor Wetterskip Fryslân een aanpassing in de biogaslijn bij RWZI Drachten uitgevoerd. Biogas Holland heeft door het uitvoeren van de werkzaamheden bijgedragen aan de optimalisatie van de slibverwerking met de bijbehorende processen. Aanpassingen aan de (bio)gas installatie; Biogas Holland heeft onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: Het vervangen van de…

Nieuwe Warmte Kracht Koppeling en biogasconditionering voor Waterschap Vallei en Veluwe

Biogas Holland heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) geleverd en geïnstalleerd op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Harderwijk. Tevens is er een installatie ontworpen en geleverd die het vervuilde biogas op de gewenste kwaliteit brengt. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder! Realisatie WKK installatie Na een eerder uitgevoerde…