Methaancamera inspecties

Het meten en beheersen van methaanemissies is een belangrijk probleem voor alle industrieën. Nationale en internationale verdragen vergen een snelle verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Naast de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s op industriële locaties, resulteert de uitstoot van methaan in een lagere winstgevendheid voor de industrie daarom is er een toenemende behoefte om methaanemissies…

Nieuwe fakkelinstallatie voor Vink afvalverwerking

Voor de nieuwe stortgasfakkelinstallatie van Vink heeft Biogas Holland in samenwerking met Hofstetter Gastechnik AG gekozen voor een klant specifiek fakkelontwerp. De fakkelinstallatie is een gesloten fakkel, dus zonder zichtbare vlam, conform de SCIOS richtlijnen met hoog temperatuur. Hofstetter Gastechnik AG uit Zwitserland is marktleider op het gebied van brandertechnologie en is meer dan 40 jaar actief in de stortgas-…

Vink en Biogas Holland; een unieke samenwerking!

In opdracht van Vink afvalverwerking te Barneveld heeft Biogas Holland een marktonderzoek uitgevoerd en de haalbaarheid bestudeerd van een stortgasbehandelingsunit met als doel een veilige en robuuste stortgasinstallatie. Tijdens het marktonderzoek zijn er regelmatig stortgasanalyses gemaakt door een specialistisch laboratorium. Met deze informatie over de zwavelwaterstof concentraties en de organische koolwaterstofverbindingen uit het vrijkomende stortgas zijn…

Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

In opdracht van Eliquo Water & Energy B.V. heeft Biogas Holland voor Wetterskip Fryslân een aanpassing in de biogaslijn bij RWZI Drachten uitgevoerd. Biogas Holland heeft door het uitvoeren van de werkzaamheden bijgedragen aan de optimalisatie van de slibverwerking met de bijbehorende processen. Aanpassingen aan de (bio)gas installatie; Biogas Holland heeft onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: Het vervangen van de…

Nieuwe Warmte Kracht Koppeling en biogasconditionering voor Waterschap Vallei en Veluwe

Biogas Holland heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe een nieuwe Warmte Kracht Koppeling (WKK) geleverd en geïnstalleerd op Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Harderwijk. Tevens is er een installatie ontworpen en geleverd die het vervuilde biogas op de gewenste kwaliteit brengt. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder! Realisatie WKK installatie Na een eerder uitgevoerde…

Nieuwe biogasinstallatie voor AWZI Velsen

In opdracht van GMB heeft Biogas Holland een nieuwe biogasinstallatie op AWZI Velsen gerealiseerd. Onlangs is deze installatie succesvol in bedrijf genomen door Hoogheemraadschap van Rijnland en middels een gascamera detectie gasdicht verklaard. Het project is gerealiseerd in bouwteam met hoofdaannemer GMB Civiel, Unica Installatietechniek en Royal HaskoningDHV. Wilt u meer weten, lees dan verder.. Veiligheid…

Succesvolle SAT en Prestatietest WKK op RWZI Harderwijk

Onlangs heeft Biogas Holland voor Waterschap Vallei en Veluwe een Warmte Kracht Koppeling (WKK) succesvol vervangen door een nieuwe hoog rendement WKK. Voor de oplevering van dit project is een goedgekeurde SAT (Site Acceptatie Test) en Prestatietest uitgevoerd. Bij deze SAT is onafhankelijk zeker gesteld dat de installatie correct functioneert en presteert volgens de vigerende…

Biogas Holland levert en installeert condensput en condensleidingen RWZI Burgum

Voor het reduceren van risico’s heeft Wetterskip Fryslân Biogas Holland opdracht gegeven om een centrale condens afvoervoorziening te realiseren. Biogas Holland heeft op RWZI Burgum een condensput en condensleidingen geïnstalleerd. Slibgisting Op RWZI Burgum wordt slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze slibgistingsinstallaties wordt het geproduceerde slib verwerkt dat…

Biogas Holland behaalt ISO en VCA** Certificaten

Biogas Holland is gecertificeerd voor het NEN-EN-ISO 9001 en VCA** certificaat. Met het behalen van deze certificaten legt Biogas Holland de nadruk op kwaliteit en veiligheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en klanttevredenheid. ISO 9001 Met het behalen van het ISO 9001 certificaat is aangetoond dat Biogas Holland in staat is in te spelen op de…

Biogas Holland levert nieuwe biogasfakkelinstallatie aan Waterschap Vallei en Veluwe

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Biogas Holland op de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Elburg een nieuwe gasfakkelinstallatie geleverd. Wilt u meer weten over dit project lees dan verder! Aanbieding op maat De bestaande fakkelinstallatie voldeed niet meer aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en voorschriften van het…