Optimale controle van uw biogasinstallatie

Gascamera-inspecties gecombineerd met biogasinstallatie-servicewerkzaamheden volgens NTA 8399-richtlijnen   In een voortdurende inzet om de veiligheid, efficiëntie en milieuprestaties van biogasinstallaties te waarborgen, kondigen we met trots aan dat onze gascamera-inspecties steeds vaker worden gecombineerd met uitgebreide servicewerkzaamheden. Door deze combinatie kunnen we niet alleen lekkages detecteren, maar ook direct essentiële onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, waardoor…

Biogas Holland Service breidt kennis uit

PROTEGO gecertificeerd In oktober bezochten onze Service Engineers PROTEGO om hun kennis op te frissen en zich te laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Tijdens deze cursus mochten zij ook een kijkje nemen in de fabriek en op een Research & Development testsite. Na het behalen van het certificaat is Biogas Holland Service weer up-to-date…

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder

CO2-prestatieladder 2023 Ook dit jaar zijn we weer druk bezig met de CO2-prestatieladder. Dit houdt in dat we ondertussen onze CO2 footprint over het jaar 2022 hebben kunnen opstellen. In deze nieuwsbrief willen we jullie graag inlichten over de voortgang van de CO2-prestatieladder en het inzicht geven over onze CO2 footprint. Verbruik en footprint 2022…

Toolbox: het nieuwe rijden

9 tips om milieu vriendelijker, veiliger en zuiniger te rijden De bedoeling van onderstaande tips is dat je bewust wordt van de wijze waarop je, door het in achtnemen van een aantal eenvoudige tips, een bewustere rijstijl aanleert, waarmee je nu en in de toekomst milieubewuster, veiliger en goedkoper auto kan rijden voor je werkgever…

Veelzijdig project op het gebied Veiligheid op de RWZI Vlaardingen

Op de AWZI Vlaardingen moesten verschillende processen na veiligheidsonderzoek worden gecontroleerd en/of geoptimaliseerd. Biogas Holland heeft, voor het Hoogheemraadschap van Delfland, de uitdaging aangenomen om te ondersteunen in engineering en de bouw om procesinstallaties te optimaliseren. Tijdens het project heeft Biogas Holland o.a. een nieuwe fakkelinstallatie, polymeer installatie, slibpompen met versnijders en bijbehorende appendages mogen…

Building Information Modelling Level 2

Biogas Holland werkt al enige tijd met Building Information Modelling op Level 2. Door BIM level 2 toe te passen kan ons projectteam het proces stroomlijnen en efficiënter maken. Door informatie te delen en te communiceren via het BIM-model, kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en opgelost, wat de tijd en kosten…

Revisie werkzaamheden WKK’s

Biogas Holland heeft in samenwerking met 2G Energy AG revisiewerkzaamheden uitgevoerd aan 2 stuks Warmte- Krachtkoppelingen (WKK’s). De cilinderkoppen en bijbehorende kleppendeksels zijn vervangen door de nieuwste versie waardoor er een nog betere en gelijkmatigere koeling van de cilinders plaatsvindt. Hierdoor verminderd de slijtage en degradatie van de motor en gaat deze nog langer mee. Tussen de…

RWZI Den Bosch

Op RWZI Den Bosch is in opdracht van Waterschap Aa en Maas de bestaande biogasreiniging uitgebreid met twee grote actief koolfilters. Biogas Holland heeft deze aanpassing voor deze installatie ontworpen, gebouwd en geleverd. Het systeem is zo gemaakt dat de filters in serie of parallel kunnen werken. Hierdoor gaat de biogasreinigingsinstallatie niet uit bedrijf bij…

AWZI Leiden Noord

In opdracht van ADS Groep heeft Biogas Holland een HTF fakkel geplaatst op locatie AWZI Leiden Noord. De bestaande open fakkel voldeed niet meer aan de normen en eisen welke gesteld worden. Met de nieuwe fakkel voldoet het waterschap aan de huidige eisen.

Blocq van Kuffeler

Verwarmingsketel Biogas Holland heeft in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een verwarmingsketel geleverd en geïnstalleerd op de locatie Blocq van Kuffeler. Blocq van Kuffeler is één van de grootste gemalen ter wereld, gemeten naar opvoerhoogte en capaciteit. De oude diesel ketels zijn vervangen door een nieuwe 170kw gasketel die brandt op (bio)propaan. Biopropaan De milieuvoorschriften worden…