Blocq van Kuffeler

Verwarmingsketel Biogas Holland heeft in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een verwarmingsketel geleverd en geïnstalleerd op de locatie Blocq van Kuffeler. Blocq van Kuffeler is één van de grootste gemalen ter wereld, gemeten naar opvoerhoogte en capaciteit. De oude diesel ketels zijn vervangen door een nieuwe 170kw gasketel die brandt op (bio)propaan. Biopropaan De milieuvoorschriften worden…

Installeren biogasketels RWZI Waalwijk

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Biogas Holland het ontwerp gemaakt voor het aanpassen van het warmtesysteem van de RWZI Waalwijk. De bestaande gasmotor (WKK) en een aardgasketel moesten worden vervangen door twee ketels van 170kW die zowel op biogas alsook op aardgas kunnen functioneren. Daarnaast is de verouderde warmteverdeling in het hoofdgebouw vervangen…

Energiefabriek RWZI Sleeuwijk

In opdracht van RWB heeft Biogas Holland een bijdrage geleverd aan de bouw van de energiefabriek op RWZI Sleeuwijk voor het Waterschap Rivierenland. De energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas kwaliteit waarna het aan het aardgasnet kan worden geleverd.   Biogas Holland heeft voor dit project…

Ontwikkelingsproject Biogas Holland B.V.

Biogas Holland heeft een ontwikkelingsproject lopen met subsidie de VIA (Versneller Innovatie Ambities) voor het project ‘Compacte mobiele gasverbranding’. Bij biogassystemen is een fakkelinstallatie een onmisbaar onderdeel. Bij overcapaciteit, storingen of onderhoud wordt het overschot aan biogas in deze fakkel verbrand. Dit voorkomt ongewenste drukverhogingen en uitstoot van emissies. Een fakkelinstallatie is daarom essentieel voor…

Biogas en verwarmingsinstallatie RWZI Zaandam

In opdracht van Solvoy b.v. heeft Biogas Holland op de Rioolwaterzuivering in Zaandam een biogas en verwarmingsinstallatie mogen ontwerpen, fabriceren en installeren. Met deze installatie heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de mogelijkheid om hun biogas te zuiveren en middels Warmte krachtkoppeling en CV ketels om te zetten naar elektriciteit en warmte. Hiermee voorziet het hoogheemraadschap in haar eigen energie…

Biogasbehandeling op de riool waterzuivering van Willem Annapolder

In opdracht van ELIQUO Water & Energy BV heeft Biogas Holland B.V. voor Waterschap Scheldestromen een biogasbehandeling mogen realiseren op de riool waterzuivering van Willem Annapolder. De biogas behandeling volgt op een door Eliquo en Waterschap Scheldestromen zelf ontwikkelde biogas scrubber die het zwavelwaterstof (H2S) grotendeels verwijderd, zodat het toevoegen van waterijzer sterk gereduceerd kan…

Flexibel en mobiel, de Verdygo biogasinstallatie op RWZI Weert

Rioolwaterzuiveringen in Nederland hebben de uitdaging te moeten anticiperen op wisselende hoeveelheden afvalwater met afwijkende soorten en mate van vervuiling. Uiteindelijk betekent dit, dat de biogasproductie en verontreinigingen hierdoor ook variabel kunnen zijn. Met de opgeleverde biogasreiniging en WKK installatie op RWZI Weert, laten wij zien klaar te zijn voor de toekomst. In samenwerking met Mobilis, Croonwolter&dros en Eliquo heeft…

Optimale energieopwekking uit rioolwater RWZI Limmel

Optimale energieopwekking uit rioolwater RWZI Limmel In opdracht van ELIQUO Water & Energy BV voor Waterschapsbedrijf Limburg, hebben wij een duurzame energieopwekking mogen realiseren op de Riool waterzuivering Limmel te Maastricht! De Verdygo Biogas Behandeling zorgt er voor dat het “vuile” biogas gereinigd wordt van zwavelwaterstof, siloxanen en water. De aansluitend gerealiseerde WKK (Warmte Kracht…

Nieuwe biogasinstallatie voor Waterschap Rivierenland

Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Tiel van Waterschap Rivierenland een nieuwe biogasinstallatie geleverd. Naast de plaatsing en in bedrijfstelling van een gashouder, fakkelinstallatie en condens voorziening is er ook een WKK en CV ketel geleverd. Het gehele project is uitgevoerd in opdracht van Besix. Dit innovatieve project is gericht op minimale energieverbruik en…

RWZI Zwolle, energieneutraal en -leverancier aan 1500 huishoudens

Biogas Holland heeft op de locatie RWZI Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta de gasbuffer, WKK, gasbehandeling en de gasfakkel vervangen in opdracht van ADS Groep. Door de uitgevoerde werkzaamheden is RWZI Zwolle onafhankelijk in energieverbruik en een energiefabriek geworden.  Energiefabriek Door sluiting van omliggende zuiveringen en aanvoer van externe afvalstoffen is de hoeveelheid te verwerken slib…