Building Information Modelling Level 2

Biogas Holland werkt al enige tijd met Building Information Modelling op Level 2. Door BIM level 2 toe te passen kan ons projectteam het proces stroomlijnen en efficiënter maken. Door informatie te delen en te communiceren via het BIM-model, kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en opgelost, wat de tijd en kosten…

Revisie werkzaamheden WKK’s

Biogas Holland heeft in samenwerking met 2G Energy AG revisiewerkzaamheden uitgevoerd aan 2 stuks Warmte- Krachtkoppelingen (WKK’s). De cilinderkoppen en bijbehorende kleppendeksels zijn vervangen door de nieuwste versie waardoor er een nog betere en gelijkmatigere koeling van de cilinders plaatsvindt. Hierdoor verminderd de slijtage en degradatie van de motor en gaat deze nog langer mee. Tussen de…

RWZI Den Bosch

Op RWZI Den Bosch is in opdracht van Waterschap Aa en Maas de bestaande biogasreiniging uitgebreid met twee grote actief koolfilters. Biogas Holland heeft deze aanpassing voor deze installatie ontworpen, gebouwd en geleverd. Het systeem is zo gemaakt dat de filters in serie of parallel kunnen werken. Hierdoor gaat de biogasreinigingsinstallatie niet uit bedrijf bij…

AWZI Leiden Noord

In opdracht van ADS Groep heeft Biogas Holland een HTF fakkel geplaatst op locatie AWZI Leiden Noord. De bestaande open fakkel voldeed niet meer aan de normen en eisen welke gesteld worden. Met de nieuwe fakkel voldoet het waterschap aan de huidige eisen.

Blocq van Kuffeler

Verwarmingsketel Biogas Holland heeft in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een verwarmingsketel geleverd en geïnstalleerd op de locatie Blocq van Kuffeler. Blocq van Kuffeler is één van de grootste gemalen ter wereld, gemeten naar opvoerhoogte en capaciteit. De oude diesel ketels zijn vervangen door een nieuwe 170kw gasketel die brandt op (bio)propaan. Biopropaan De milieuvoorschriften worden…

Installeren biogasketels RWZI Waalwijk

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Biogas Holland het ontwerp gemaakt voor het aanpassen van het warmtesysteem van de RWZI Waalwijk. De bestaande gasmotor (WKK) en een aardgasketel moesten worden vervangen door twee ketels van 170kW die zowel op biogas alsook op aardgas kunnen functioneren. Daarnaast is de verouderde warmteverdeling in het hoofdgebouw vervangen…

Energiefabriek RWZI Sleeuwijk

In opdracht van RWB heeft Biogas Holland een bijdrage geleverd aan de bouw van de energiefabriek op RWZI Sleeuwijk voor het Waterschap Rivierenland. De energiefabriek bestaat uit een slibvergistingsinstallatie die biogas opwekt. Dit biogas kan worden opgewerkt tot aardgas kwaliteit waarna het aan het aardgasnet kan worden geleverd.   Biogas Holland heeft voor dit project…

Ontwikkelingsproject Biogas Holland B.V.

Biogas Holland heeft een ontwikkelingsproject lopen met subsidie de VIA (Versneller Innovatie Ambities) voor het project ‘Compacte mobiele gasverbranding’. Bij biogassystemen is een fakkelinstallatie een onmisbaar onderdeel. Bij overcapaciteit, storingen of onderhoud wordt het overschot aan biogas in deze fakkel verbrand. Dit voorkomt ongewenste drukverhogingen en uitstoot van emissies. Een fakkelinstallatie is daarom essentieel voor…

Biogas en verwarmingsinstallatie RWZI Zaandam

In opdracht van Solvoy b.v. heeft Biogas Holland op de Rioolwaterzuivering in Zaandam een biogas en verwarmingsinstallatie mogen ontwerpen, fabriceren en installeren. Met deze installatie heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de mogelijkheid om hun biogas te zuiveren en middels Warmte krachtkoppeling en CV ketels om te zetten naar elektriciteit en warmte. Hiermee voorziet het hoogheemraadschap in haar eigen energie…

Biogasbehandeling op de riool waterzuivering van Willem Annapolder

In opdracht van ELIQUO Water & Energy BV heeft Biogas Holland B.V. voor Waterschap Scheldestromen een biogasbehandeling mogen realiseren op de riool waterzuivering van Willem Annapolder. De biogas behandeling volgt op een door Eliquo en Waterschap Scheldestromen zelf ontwikkelde biogas scrubber die het zwavelwaterstof (H2S) grotendeels verwijderd, zodat het toevoegen van waterijzer sterk gereduceerd kan…